Rollentestbank

In de Nederlandse wet is bepaald dat brom- en snorfietsen niet harder mogen kunnen dan de maximum constructiesnelheid zoals die staat vermeld op het kentekenbewijs en in het kentekenregister, vermeerderd met 5 km/uur.

Maximum constructiesnelheid

Voor de eenvoud en de duidelijkheid heeft de wetgever ervoor gekozen om een marge van 5 km/uur te hanteren. Dit is in het voordeel van de bestuurder. Door de marge wordt voorkomen dat iemand ten onrechte wordt bekeurd. De maximum constructiesnelheid van een bromfiets is bijna altijd 45 km/uur, die van een snorfiets 25 km/uur. De politie controleert dit met een zogenaamde rollentestbank.

Wat is een rollentestbank?

Een rollentestbank is een geijkt meetmiddel waarmee de maximum constructiesnelheid van de brom- of snorfiets wordt gemeten. De rollentestbanken voldoen aan de wettelijke eisen en zijn door het NMi gecertificeerd.

Verplicht meewerken

Als de politie vermoedt dat een brom- of snorfiets te snel kan rijden, dan is de bestuurder verplicht om mee te werken aan een test op de rollentestbank (Wegenverkeerswet, artikel 160 lid 4). De politie mag het voertuig hiervoor naar een andere plaats overbrengen en mag het voertuig ook enige tijd in bewaring houden om zon test uit te voeren.

Snelheidsbegrenzer

Brom- en snorfietsen mogen niet zijn voorzien van een snelheidsbegrenzer. Als bij controle blijkt dat er een begrenzer op zit, dan wordt die in beslag genomen. Daarna wordt de meting van de maximum constructiesnelheid opnieuw uitgevoerd.

Sancties

Als uit de meting blijkt dat de brommer of snorfiets sneller kan dan de op het kentekenbewijs vermelde maximum constructiesnelheid, dan volgt een boete of inbeslagname. Een bon voor overtreding van de maximum constructiesnelheid voor brom- of fietsen is te herkennen aan feitcode N083 a t/m f.

Wanneer inbeslagname?

De brom- of snorfiets wordt in beslag genomen als de politie constateert dat de op het kentekenbewijs vermelde maximum constructiesnelheid met 20 km/uur of meer wordt overtreden n als dat voor de derde keer gebeurt binnen twee jaar. Bij de eerste of tweede overtreding in deze categorie, ontvangt de verdachte een waarschuwingsbrief waarin dit wordt uitgelegd.

De officier van justitie kan de rechter vragen om een verbeurdverklaring van de brom- of snorfiets. Bij inbeslagname wordt altijd een schatting van de waarde van het in beslag genomen voertuig op het beslagformulier vermeld, zodat de rechter die waarde kan meewegen bij zijn/haar beslissing.