Lasershield of radar detector

Een lasershield/laserecho is een apparaat waarmee lasergun-metingen gestoord kunnen worden. De apparaten an sich zijn niet verboden, maar het is wél verboden om de politie te belemmeren een opsporingshandeling uit te voeren. Dat wordt aangemerkt als een misdrijf.

Nieuwe laserguns inmiddels niet te storen

De politie maakt inmiddels gebruik van een nieuwe generatie laserguns. Deze hebben een groter bereik (900 meter) en een smallere laserbundel. Hierdoor is de lasergun nauwelijks meer te storen. Mocht er toch nog geen signaal terugkomen, dan kan de politie eenvoudig de smallere bundel iets verplaatsen en opnieuw een meting doen, desnoods aan de achterzijde van de auto.

Lasershields en dergelijke storingsapparaten hebben dus geen nut meer. Overigens reageren de nieuwe laserguns niet alleen meer op metaal, maar ook op alle materialen.

Shield of echo

Een lasershield belemmert de meting via verstrooiing van infrarood licht. Een laserecho probeert de lasergun te storen door het terugsturen van een signaal waardoor geen meting mogelijk is. Eigenaren van een laserecho wijzen er vaak op dat ze het apparaat niet hebben aangeschaft om snelheidsmetingen te storen, maar voor het openen van garagedeuren en het ontsteken van terreinverlichting. Het benodigde ontvangstapparaat is echter niet verkrijgbaar in Nederland. Ook komt het vaak voor dat de verdachten geen garage hebben, noch een terrein met verlichting. Een aantal bezitters van deze apparaten is inmiddels veroordeeld.

Radarverklikker

Een radarverklikker is een apparaat om radars te detecteren die door de politie worden gebruikt voor snelheidscontroles. Het principe is simpel: het apparaatje zoekt constant de radiofrequenties af die door de radar worden gebruikt om de snelheid van voertuigen te meten. Doordat in het apparaatje een led of pieper door die frequenties geschakeld wordt, weet de bestuurder dat er een snelheidsradar (met meestal een fotocamera eraan gekoppeld) in de buurt staat.

Verboden

Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik van radarverklikkers verboden in Nederland. In België, Frankrijk en Zwitserland zijn de apparaten al langer verboden.

In Nederland is bezit niet verboden, het gebruik in motorvoertuigen echter wel en wordt bestraft met inbeslagname van de radardetector en 250 euro boete. Ook in België kan de auto in beslag worden genomen en eventueel verbeurd verklaard als men betrapt wordt met een radarverklikker. Daarnaast wordt de detector in beslag genomen en riskeert men een hoge boete.

Opsporing

Nederlandse politiediensten beschikken over apparatuur die op zijn beurt de radarverklikker kan detecteren. Deze radardetector-detector (RDD) detecteert radiosignalen die door de radarverklikker worden uitgestraald. Dit uitstralen doet een radarverklikker niet doelbewust, maar is een gevolg van de ontvangerkring en hoe deze is opgebouwd. Als antwoord op de radardetector-detector zijn er anti-RDD-filters ontwikkeld. Deze dualbandpassfilters maken de detector onzichtbaar voor de RDD door het leksignaal weg te filteren zonder de werking te beïnvloeden. Het dualbandpassfilter overlapt de K- en Ka-band-radarfrequenties, deze frequenties kunnen het filter passeren, alle andere signalen worden eruit gefilterd.

Om een radarsignaal te kunnen ontvangen heeft een radardetector een tweede signaal nodig wat LO (local oscillator), wordt genoemd, door de constructie van een radardetector lekt dit signaal naar buiten en kan het eenvoudig worden ontvangen door een RDD.