Langstudeerboete

Langstudeerdersregeling

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat studenten die meer dan een jaar vertraging oplopen tijdens hun bachelor- of masteropleiding extra collegegeld van € 3000,- per jaar betalen.

Wat houdt de wet verhoging collegegeld langstudeerders precies in?

Vanaf het collegejaar 2012-2013 zullen studenten met meer dan één jaar uitloop op de nominale studieduur van hun bachelor- of de masterfase geconfronteerd worden met een opslag van €3000,- bovenop het wettelijke collegegeld (á €1713,-). Deze jaren worden geteld op basis van de inschrijving bij DUO.

Voor wie geldt deze regeling nou precies?

De maatregel “langstudeerders” geldt voor alle studenten die het wettelijke collegegeld betalen. De regeling geldt dus niet alleen voor de aankomende studenten, maar ook voor de studenten die al eerder staan ingeschreven. De maatregel geldt ook voor deeltijd-studenten.

Zijn er uitzonderingen?

Volgens het kabinet is één jaar per fase(Bachelor/Master) uitloop voldoende om:

  • Van opleiding te wisselen na een negatief Bindend Studieadvies (BSA);
  • Van opleiding te wisselen als in de propedeuse blijkt dat de opleiding niet bij de student past;
  • Een tweede opleiding naast de eerste opleiding te volgen;
  • Extra vakken te volgen;
  • Een bètastudie te volgen;
  • Een bestuursfunctie te vervullen;
  • Te participeren in de medezeggenschap.

De plannen kennen daarom slechts een zeer beperkt aantal uitzonderingen:
1. Studenten met een functiebeperking die op basis van de Wet Studiefinanciering 2000 een extra jaar prestatiebeurs ontvangen mogen één jaar extra uitlopen in de bachelor- of de masterfase.
2. Studenten die ingeschreven staan aan de Open Universiteit worden voorlopig nog niet geconfronteerd met de kabinetsmaatregelen. De Open Universiteit werkt momenteel namelijk nog met een ander systeem om studenten te registreren.

Wat houdt het voor mij in en waar moet ik op letten?

Wil je als student uit de langstudeerboete blijven, wil het kabinet dat je niet meer dan 2 jaar vertraging loopt tijdens je gehele studie (1 jaar in je bachelor en 1 jaar in je master).
Loop je het risico dat je volgend jaar onder deze boeteregeling valt of denk je het zelfs al zeker te weten, kun je het beste contact opnemen met je studieadviseur. Hij of zij kan je adviseren over wat je kunt doen en kan je helpen je studie efficiënt in te richten zodat je misschien nog op tijd kunt afstuderen. Mocht je al aan het afstuderen zijn, informeer je dan goed over de procedure voor het aanvragen van je afstuderen en het tijdig uitschrijven via Studielink. Als je al mastervakken aan het doen bent, zorg er dan voor dat je zeker weet dat je niet meer voor je bacheloropleiding staat ingeschreven. Als die bacheloropleiding op een haar na is afgerond, kan dit het moment zijn om te besluiten dat eerst te doen en dan verder te gaan met je mastervakken.

Wanneer ik meer dan twee jaar vertraging oploop, hoe kan ik dat financieren?

Studenten die volgend jaar het extra collegegeld moeten betalen kunnen dit geld bijlenen. Het huidige kredietmaximum van €8.565,- op jaarbasis wordt door het kabinet echter ongemoeid gelaten. Dit betekent voor studenten die gebruik maken van het collegegeldkrediet (van in totaal €1.713,-),dat zij de €3.000,- boete met een ‘gewone’ lening moeten bijlenen. Zij kunnen dan naast het collegegeld en de boete nog maar maximaal 321,- euro per maand bijlenen bij DUO. Als een student minder leent voor het betalen van het collegegeld blijft er meer ruimte over om per maand bij te lenen.
Voor studenten die een studiebijdrage van hun ouders ontvangen is van belang dat de extra collegegeldkosten niet kunnen worden afgetrokken bij de belastingdienst. De fiscale regeling aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen wordt voor de langstudeerdersboete namelijk buiten toepassing verklaard.

Wordt de langstudeerdersboete nog aangevochten?

De beslissing is nu helaas definitief, wel hebben het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) een rechtszaak aangespannen tegen de Staat omdat per direct doorzetten van de wet volgens hen niet rechtsgeldig is. De maatregel gaat namelijk niet alleen voor de nieuwe studenten gelden, maar ook voor de studenten die al eerder begonnen zijn met studeren. Die hadden met deze regeling geen rekening kunnen houden toen ze zich inschreven. Ze hebben 365 duizend handtekeningen verzameld tegen de plannen.