Parkeren op invalidenparkeerplaats

Parkeren op invalidenparkeerplaats is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten: de bestuurderskaart, de passagierskaart en de gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen. Alleen de eerste twee soorten kunnen worden verstrekt aan particulieren. Wie geen geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft en wel op een invalidenparkeerplaats parkeert krijgt hiervoor een boete.

Het boetebedrag is: €370

Disclaimer
De gegevens in deze database komen uit de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Mulder-gedragingen. Deze boetebedragen worden door de politie of het Openbaar Ministerie in eerste instantie opgelegd. Naast het boetebedrag brengt het Centraal Justitieel Incassobureau administratiekosten in rekening. In bijzondere gevallen gelden andere boetebedragen en/of straffen. Bijvoorbeeld als strafbare feiten die onder het strafrecht vallen, eerder zijn gepleegd. Bovendien: als een zaak voor de rechter komt, kan deze anders beslissen. Aan de gegevens uit deze database kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Let op! De vermelde bedragen zijn exclusief €9,- administratiekosten.