Wild kamperen

Disclaimer
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. In bijzondere gevallen gelden andere boetebedragen en/of straffen. Bijvoorbeeld als strafbare feiten die onder het strafrecht vallen, eerder zijn gepleegd. Bovendien: als een zaak voor de rechter(Onafhankelijk ambtsdrager die op grond van wettelijke bepalingen recht spreekt) komt, kan deze anders beslissen. Ook wordt de boete gehalveerd wanneer de overtreder jonger dan 16 jaar is. De database wordt jaarlijks bijgewerkt.