Te weten één of twee hengels terwijl met in dat water niet mag vissen

Disclaimer
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. In bijzondere gevallen gelden andere boetebedragen en/of straffen. Bijvoorbeeld als strafbare feiten die onder het strafrecht vallen, eerder zijn gepleegd. Bovendien: als een zaak voor de rechter (Onafhankelijk ambtsdrager die op grond van wettelijke bepalingen recht spreekt) komt, kan deze anders beslissen. Ook kan de boete gehalveerd worden wanneer de overtreder jonger dan 16 jaar is. Onze website biedt informatie over de boetes die u kunt krijgen. Wij doen ons best om de informatie zo actueel en juist mogelijk te houden, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele boetes die u ontvangt. Indien u van mening bent dat u ten onrechte een boete heeft gekregen, kunt u bezwaar maken via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).