Beginnend Bestuurder

Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, wordt automatisch een beginnend bestuurder. Bepaalde verkeersovertredingen worden geregistreerd bij het Openbaar Ministerie. Wie binnen 5 jaar drie zware overtredingen op zijn of haar naam krijgt, wordt geconfronteerd met een schorsing van het rijbewijs.

Waarom beginnend bestuurders?

Onervaren bestuurders zijn relatief vaak slachtoffer van een verkeersongeval. Met deze maatregel (officieel genaamd maatregel beginnend bestuurder) wil de overheid ervoor zorgen dat het aantal doden en gewonden in deze groep afneemt.

Of je beginnend bestuurder bent, heeft niets met leeftijd te maken. Iedereen die als 16- of 17-jarige een brommerrijbewijs haalt, is de eerste zeven jaar beginnend bestuurder. Vanaf 18 jaar geldt een periode van vijf jaar. Of je nu 18 of 88 bent. Feit is wel dat het overgrote deel van de weggebruikers met een beginnersrijbewijs tussen de 18 en 24 jaar oud is. Nog twee feiten: deze leeftijdsgroep is verantwoordelijk voor 8,5 % van de mobiliteit in Nederland en deze leeftijdsgroep vertegenwoordigt 19% van de verkeersdoden en 19% van de ziekenhuisgewonden.

Gelukkig rijden verreweg de meeste beginnend bestuurders veilig en zijn ze voorzichtig genoeg om nooit met de maatregel te maken te krijgen. Het raakt met name de onervaren bestuurders die er structureel een onveilige rijstijl op nahouden. Bij iemand die tot drie keer toe betrapt wordt op een zware verkeersovertreding, is het geen overbodige luxe om te onderzoeken of deze persoon wel geschikt is voor het besturen van een motorvoertuig.

Hoe werkt het?

Allereerst: wie binnen 5 jaar tijd 3 punten krijgt, wordt geconfronteerd met een schorsing van het rijbewijs. Een punt wordt behaald als de bestuurder een bepaalde zware verkeersovertreding begaat. Wanneer het rijbewijs geschorst is, moet de beginnend bestuurder een rijproef en een theorieproef bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) afleggen. Als hij of zij het onderzoek weigert of voor een proef zakt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard en moet het rijexamen opnieuw afgelegd worden.

Wat telt mee?

Niet alle overtredingen worden meegeteld in de maatregel Beginnend Bestuurder. Het betreft alleen overtredingen waarvoor de bestuurder is staande gehouden. Flitsboetes tellen dus niet mee. Ook overtredingen die in het buitenland zijn begaan, tellen niet mee.

De overtredingen die worden geregistreerd zijn:

  • bumperkleven;
  • ernstige snelheidsovertredingen (dit zijn snelheidsovertredingen die worden afgedaan via het strafrecht);
  • het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer;
  • veroorzaken van materiële of immateriële schade door onjuiste naleving van de verkeersregels;
  • het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel.

Alcohol

Rijden onder invloed valt niet onder maatregel beginnend bestuurder. Beginnend bestuurders die een motorvoertuig besturen mogen niet meer dan 0,22 promille alcohol in hun bloed hebben. Ook worden beginnend bestuurders eerder naar de EMA-cursus gestuurd (al bij 0,8 in plaats van 1,3 promille).

Voor wie geldt de maatregel?

Je bent vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs 'beginnend bestuurder'. Voor 16-en 17 jarigen is deze termijn zelfs zeven jaar na verkrijging van een rijbewijs van de bromfietscategorie AM. Het is dus een gewoon rijbewijs: uit de datum wordt opgemaakt of het van een beginnende of ervaren bestuurder is.