Toegestane hoeveelheid alcohol

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Het gebruik van alcohol vermindert uw rijvaardigheid, waardoor u sneller een verkeersongeval kan veroorzaken. U mag daarom niet rijden onder invloed van alcohol.

Feit: het drinken van 3 glazen alcohol verhoogt het ongevalsrisico met 100%

Toegestane alcoholpromillage ervaren bestuurder

Als ervaren bestuurder mag u niet rijden met meer dan 0,5 promille alcohol in uw bloed. Wordt u aangehouden met een alcoholpromillage van meer dan 0,8 promille? Dan kan het CBR u een educatieve maatregel opleggen.

Alcoholpromillage ervaren bestuurderBoete
Van 0,54 tot 0,80 promille
Van 0,81 tot 1,00 promille
Van 1,01 tot 1,15 promille
Van 1,16 tot 1,30 promille

Toegestane alcoholpromillage beginnend bestuurder

Als u voor het eerst uw rijbewijs haalt, bent u een beginnend bestuurder. En gelden er strengere regels. Dan mag u niet rijden met meer dan 0,22 promille alcohol in uw bloed. Wordt u aangehouden met een alcoholpromillage van meer dan 0,50 promille? Dan kan het CBR u een educatieve maatregel opleggen.

Alcoholpromillage beginnend bestuurderBoeteEducatieve maatregel
Van 0,22 tot 0,80 promille
Van 0,81 tot 1,00 promille
Van 1,01 tot 1,15 promille
Van 1,16 tot 1.30 promille

* OBM = ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen

Controle alcoholgebruik via ademtest of blaastest

Een ademtest of blaastest laat zien of u meer heeft gedronken dan toegestaan. De politie doet deze test. De uitslag bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor een bloedonderzoek. Met speciale apparatuur meet de politie dan hoeveel alcohol u precies heeft gedronken.

Boete of straf voor rijden onder invloed van alcohol

Het Openbaar Ministerie (OM) kan u een boete en/of gevangenisstraf geven als u rijdt onder invloed van alcohol. Daarnaast meldt de politie u bij het CBR voor het opleggen van een bestuursrechtelijke maatregel.

U raakt uw rijbewijs kwijt bij 2 veroordelingen binnen 5 jaar voor rijden onder invloed van alcohol. Bij de tweede veroordeling moet bij u minimaal een alcoholpromillage van 1,3 promille zijn gemeten.

Rijdt u vanaf 1 juli 2015 onder invloed van een combinatie van alcohol met 1 of meer drugs? Dan raakt u mogelijk ook uw rijbewijs kwijt. De Tweede en Eerste kamer hebben een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. Het gaat om een uitbreiding van de Wegenverkeerswet 1994. De wetswijziging treedt in werking na publicatie in het Staatsblad.