Alcohol en drugs

Feit: het drinken van 3 glazen alcohol verhoogt het ongevalsrisico met 100%

Bij circa 15% van alle verkeersongevallen is er drank in het spel. Dat betekent dat er ieder jaar door alcohol zo'n 150 doden vallen en er 3.000 tot 4.000 mensen in het ziekenhuis belanden na een verkeersongeval (cijfers over de afgelopen 5 jaar).

Daarom controleert de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie nadrukkelijk op alcohol in het verkeer. Het is wettelijk verboden een voertuig (óók een fiets of brommer) te besturen onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicijnen. Onder invloed rijden is een misdrijf. De sancties variëren van een rijverbod en hoge geldboetes tot een gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. Bekijk hier de tarieven.

Alcohol

Het is verboden om een voertuig te besturen als het alcoholgehalte in het bloed meer dan 0,5 ‰ bedraagt (zo'n 2 glazen alcoholische drank), maar het is uiteraard het beste om nuchter achter het stuur te zitten. Wie wordt aangehouden voor een alcoholcontrole, is verplicht om daaraan mee te werken. Wie op straat de blaastest weigert laadt de verdenking op zich toch alcohol te hebben genuttigd, en kan door de politie meegenomen worden voor een ademanalyse op het bureau. Als men dan weigert om mee te werken of de ademanalyse zodanig saboteert dat er geen uitslag komt, terwijl er geen medische redenen zijn om niet mee te kunnen werken, maakt men zich schuldig aan een verkeersmisdrijf. Hierop staan hoge straffen en het rijbewijs kan meteen worden ingevorderd. De straffen voor rijden onder invloed variëren van een geldboete tot enkele jaren gevangenisstraf. Ook kan een rijverbod opgelegd worden en kan de rechter de rijbevoegdheid ontzeggen voor max. 5 jaar (10 jaar bij recidive). Voor beginnend bestuurders  geldt strengere regelgeving. Zij mogen al bij 0,2 ‰ niet meer achter het stuur kruipen. Meer informatie hierover vindt u in het thema 0,2 ‰ (beginnend bestuurder).

Drugs

Drugs in het verkeer zijn absoluut taboe. Dit geldt voor alle hard- en softdrugs. Dus ook voor partydrugs als XTC en amfetamine. Drugsgebruik is aan te tonen via een bloed- of urineproef. Die moet u als verdachte bestuurder verplicht ondergaan. De sancties zijn niet mals. Een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal € 7.800. Ook kan uw rijbevoegdheid voor maximaal vijf jaar worden ontzegd. Wordt u in deze vijf jaar opnieuw onder invloed van drugs als automobilist betrapt? Dan wordt uw rijbevoegdheid voor maximaal tien jaar ontzegd.

Medicijnen

Sommige geneesmiddelen kunnen het reactievermogen verminderen. Het gaat bijvoorbeeld om slaap- en kalmeringsmiddelen, spierverslappers en medicijnen tegen overgevoeligheid. Deze geneesmiddelen zijn te herkennen aan een gele waarschuwingssticker op de verpakking. Het kan soms wel 48 uur duren voordat deze medicijnen zijn uitgewerkt. Ook medicijnen zonder gele sticker kunnen het reactievermogen aantasten als ze in hogere doseringengebruikt worden of in combinatie met alcohol. Dat geldt met name voor pijnstillers. Lees daarom altijd de bijsluiter en overleg zonodig met de arts.

Alcohollimiet beginnende bestuurders

Sinds 1 januari 2006 gelden er strengere regels voor alcohol in het verkeer. De nieuwe alcohollimiet van 0,2 promille is er voor alle brom- en snorfietsers tot 24 jaar en voor iedereen die zijn rijbewijs heeft of nog gaat halen vanaf 30 maart 2002. De 0,2 promille limiet geldt de eerste vijf jaar nadat u uw rijbewijs heeft ontvangen. Deze maatregel geldt alleen voor gemotoriseerd vervoer.

Ademtest

Om te kijken of u gedronken heeft, wordt een ademtest afgenomen. Het apparaat dat de politie hiervoor heeft, geeft aan of u meer heeft gedronken dan wettelijk is toegestaan. Op grond van deze uitslag wordt besloten of u mee moet naar het politiebureau voor een nader onderzoek. Bij het onderzoek op het bureau wordt met speciale apparatuur precies gemeten hoeveel u heeft gedronken.

Straf en/of boete

Rijden onder invloed is gevaarlijk en wordt bestraft met een geldboete, (tijdelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid, gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De straf is afhankelijk van de ernst van de situatie. Wanneer u betrokken bent bij een ongeluk, wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle. Dit is ook om de eventuele schuldvraag vast te stellen. Als iemand schuldig blijkt, zullen de meeste verzekeringsmaatschappijen de kosten van het ongeluk bij de schuldige terugvorderen. Als bij u een alcoholpromillage is geconstateerd tussen de 1,3 en 1,8 promille (bij beginnende bestuurders is dit vanaf 0,8 promille) moet u ook de verplichte EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer) cursus volgen. Dit is een driedaagse cursus die u zelf moet betalen (per 1 april 2005 bedraagt dit € 771,83).

Wat houdt de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) in?

De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) is een cursus waarin u leert alcohol te scheiden van verkeersdeelname met een motorvoertuig. Het doel van deze maatregel is te zorgen dat u niet nogmaals deelneemt aan het wegverkeer onder invloed van alcohol. Het meewerken aan de EMA cursus is verplicht. Bij weigering wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Cursus

De cursus vindt verspreid over zeven weken plaats en bestaat uit een voorgesprek en drie doordeweekse cursusdagen. Op deze manier bent u over een lange periode bezig met het onderwerp alcohol en verkeer. In de cursus wordt duidelijk gemaakt wat alcohol doet in het lichaam en welke effecten dit heeft op het rijgedrag. Ook wordt stilgestaan bij de ernstige gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer.

Criterium

Het belangrijkste criterium om voor een EMA cursus in aanmerking te komen is het feit dat een alcoholpromillage is geconstateerd tussen de 1,3 en 1,8 promille. Bij beginnende bestuurders is dit vanaf 0,8 promille. Als u al eerder een EMA cursus heeft gevolgd of als u een beginnende bestuurder bent, gaat u al bij 0,8 promille over de schreef.

Kosten en procedure

De kosten voor de EMA bedragen dit jaar €840,00. Deelnemers moeten de volledige kosten voor deelname aan de EMA voor de start van de cursus betalen.