boetes.nl

alle boete bedragen, dagelijks nieuws, actuele onderwerpen

Wildplassen en poepen

Wildplassen en poepen

Wildplassen en poepen op plekken waar dat niet mag is strafbaar. Hoe hoog de nood ook is, je zult er een boete voor krijgen.

Boete voor wildplassen: €140

NB: Deze overtreding is alleen strafbaar op die plaatsen waar dat bij Plaatselijke Verordening of bij Algemene Plaatselijke Verordening is bepaald. Feitcode F 185

Volg ons op Facebook!

Disclaimer
De gegevens in deze database zijn ontleend aan de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Mulder-gedragingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De bedragen zijn richtbedragen. Ze geven aan welke sanctie de politie of het Openbaar Ministerie als regel in eerste instantie oplegt. In bijzondere gevallen gelden andere bedragen. Bovendien kan, als een zaak eventueel voor de rechter komt, de rechter anders beslissen. Dat betekent dat in voorkomende gevallen aan de gegevens uit deze database geen rechten kunnen worden ontleend. Tekstenbundel is te verkrijgen via de website van het openbaar ministerie.

Boetebedragen geldend vanaf 1 januari 2014!