Voor u gevonden

06-12-2002 ? ?Afgelopen woensdag verscheen in een aantal GPD-bladen een bericht met de kop ?Marijnissen wil benzine, diesel en steenkool verbieden?. Deze conclusie werd getrokken naar aanleiding van een interview met het blad van Natuur en Milieu. Het interview is niet vooraf door mij nagekeken. Vervelend, want dan had het misverstand dat nu is ontstaan voorkomen kunnen worden. De auteur van het stuk in Natuur en Milieu heeft abusievelijk idee?n over de lange termijnoplossingen voor de mobiliteit, milieuvervuiling en de files vermengd met onze concrete plannen voor de nabije toekomst.? Lees verder »

Woensdag 4 december, DEN HAAG - Als het aan SP-leider Jan Marijnissen ligt, komt er een verbod op het gebruik van benzine, diesel en steenkool. Daarmee wil hij gebruikers dwingen gebruik te maken van alternatieven, zoals auto’s op elektriciteit. Lees verder »

DEN HAAG - Shell heeft zaterdag de adviesprijzen voor benzine en diesel verlaagd. Benzine is een halve cent goedkoper. Een liter euro ongelood kost nu 1,105 euro aan de pomp. Voor super plus betalen automobilisten 1,159 euro. Diesel komt 1 cent lager uit. Een liter kost 0,789 euro. Lees verder »

De brandstofprijs (benzine en diesel) is de afgelopen dagen vele eurocenten gedaald. Dinsdag 12 november ging de gemiddelde benzineprijs zelfs met 1,6 eurocent naar beneden! Lees verder »

DEN HAAG (ANP) - Van alle landen die de euro hebben ingevoerd, heeft Nederland de hoogste benzineprijzen. Van alle Europese landen kennen alleen Groot-Brittanni? en Noorwegen hogere brandstofprijzen, zo blijkt uit een inventarisatie op de internetsite van de ANWB. Lees verder »

DEN HAAG - Marktleider Shell heeft de prijs van benzine voor de vijfde keer in ongeveer drie weken verhoogd. Het gaat om een prijsverhoging van 2 eurocent. Euro ongelood kost bij Shell aan de pomp 1,155 euro en super plus komt op 1,209 euro. Diesel is in prijs gelijk gebleven en kost 79,8 eurocent per liter. Lees verder »