Veel meer lekke banden trucks door hitte

Het warme weer en achterstallig onderhoud bezorgen veel vrachtwagenchauffeurs kapotte banden. De laatste twee weken is er in Europa (en in

Bron trouw.nl Lees hier verder »