Varen met (motor) vaartuig zonder vereiste ontheffing/vergunning