Binnen de bebouwde kom

km/h te hardZonder wegwerkzaamhedenMet wegwerkzaamheden
1--
2--
3--
4--
5--
6--
7--
8--
9--
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
* Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie.

Disclaimer
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. In bijzondere gevallen gelden andere boetebedragen en/of straffen. Bijvoorbeeld als strafbare feiten die onder het strafrecht vallen, eerder zijn gepleegd. Bovendien: als een zaak voor de rechter(Onafhankelijk ambtsdrager die op grond van wettelijke bepalingen recht spreekt) komt, kan deze anders beslissen. Ook wordt de boete gehalveerd wanneer de overtreder jonger dan 16 jaar is. De database wordt jaarlijks bijgewerkt.

Er zijn boetes voor gemeten snelheidsoverschrijdingen vanaf 7 km/u bij limieten onder de 100 km/u. Bij de limieten 100 en 120 wordt beboet vanaf 8 km/u te hard. Bij 130 volgt een boete als 136 km/u of sneller wordt gemeten.